Wyjazd do McDonalds

W dniu 20,10,2022 uczestnicy wraz z terapeutami udali się do McDonalds w ramach wyjazdów społecznych i zdobywania doswiadczenia

🙂