Konsultacje

W związku z decyzja Wojewody zajęcia w naszym warsztacie odbywają się rotacyjnie.

Pięć osób najbardziej potrzebujących wsparcia uczestniczy w zajęciach terapeutycznych.

Dodatkowo w odpowiedniej liczbie osób z zachowaniem obostrzeń prowadzone są konsultacje dla chętnych podopiecznych .

Jest to trudny  czas, ale staramy się zapewnić opiekę terapeutyczną , wsparcie emocjonalne, aby mimo wszystko integracja z podopiecznymi nie była przerwana.