Fundacja Szlachetne Zdrowie

W 2020/2021 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad psychologicznych realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z  art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).

Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej  oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

Poradnictwo psychologiczne – świadczone w formie Telefonu Zaufania, 3 razy w tygodniu ( poniedziałek, wtorek, środę ) w przypadku dnia wolnego wypadającego w dzień dyżuru –  przesunięty na następny dzień roboczy. Dyżur świadczony przez 2 godziny dziennie (12:00 – 14:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.

Termin realizacji projektu: 20.12.2020 – 20.06.2021

Zapraszamy do korzystania z usług.